RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Djelatnost trgovine mogu obavljati udruge, ustanove i druge neprofitne prave osobe pod uvjetima i na način propisan odredbama posebnog propisa kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine. Kad udruge, ustanove i druge neprofitne pravne osobe obavljaju prodaju proizvoda potrošačima za neposrednu potrošnju, u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje zaštita potrošača smatraju se trgovcima te su dužni pridržavati svih obveza propisanih odredbama toga zakona. U nastavku ovog članka, dajemo sažeti prikaz odgovora na najčešće postavljana pitanja udruga, ustanova i drugih neprofitnih pravnih osoba iz područja trgovine i zaštite potrošača.

1. Uvodne napomene
2. Odgovori na pitanja iz područja trgovine
3. Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)