Zaštita tržišnog natjecanja

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Zaštita tržišnog natjecanja
Stranica:
106.
Autor/i:
Dina BALINT VUKELIĆ , mag. iur. i univ. spec. oec.
Sažetak:

       Autorica u članku objašnjava i analizira pojam poduzetnika kao jednog od središnjih pojmova prava tržišnog natjecanja. Navedeno pogotovo stoga što Ugovor o funkcioniranju Europske unije ne nudi definiciju predmetnog pojma, nego je odlučujuća definicija ona proizišla iza sudske prakse sudova Europske unije. Pritom će se nastojati odgovoriti na pitanje koji su elementi relevantni, odnosno kakav pristup imaju nadležna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja pri određivanju tog pojma. U vezi s navedenim obradit će se i pojam obavljanja gospodarske djelatnosti u smislu prava tržišnog natjecanja. Kroz analizu relevantnih odluka Europske komisije i europskih sudova nastojat će se prikazati kompleksnost problematike utvrđivanja pojma poduzetnik, posebice glede razlikovanja ekonomskih i neekonomskih djelatnosti, s naglaskom na pitanje obavljanja djelatnosti od javnog interesa, te na pitanje odlučujućeg utjecaja načela solidarnosti pri obavljanju određene djelatnosti. U članku su prikazani i konkretni primjeri iz prakse hrvatske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

       1. Uvod
       2. Funkcionalan pristup pri definiranju pojma poduzetnik
       3. Elementi pojma poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja
       4. Djelatnosti neekonomskog karaktera
       5. Koncepcija gospodarske jedinstvenosti poduzetnika
       6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo