RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Autor se u ovome članku bavi analizom društava too big to fail, ekonomsko-pravnog pojma koji od trenutka izbijanja svjetske ekonomske krize predstavlja nezaobilazan entitet modernog tržišta i tržišne ekonomije.
       Cilj je ovoga članka analizirati društva too big to fail i uspostaviti njihove temeljne karakteristike. Članak će se baviti njihovim položajem i djelovanjem na zajedničkom tržištu EU-a, osobito uzimajući u obzir odredbe o zaštiti tržišnog natjecanja i ustavnu uloge RH pri omogućavanju slobode poduzetništva.
       Poseban dio ovoga članka bit će usmjeren na analizu potrebe i mogućnosti spašavanja takvih društava u okviru suvremenih, ali i tradicionalnih ekonomsko-pravnih stajališta, te na modalitete spašavanja koji su se javili i koji se mogu javiti.

       1. Uvod
       2. Trgovačka društva too big to fail
       3. Tržišno natjecanje i čl. 49. Ustava
       4. Too big to fail i tržišna sloboda -- simbioza ili disparatnost
       5. Potencijalni načini spašavanja društava too big to fail
       6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)