Odgovori na pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Odgovori na pitanja iz prakse
Stranica:
57.
Autor/i:
Sažetak:

      U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena, porezna i pravna pitanja iz poslovne prakse. Pitanja se odnose na ispravak financijskih izvješća i prijave poreza na dobitak, iskazivanje dobitka poslovne jedinice u inozemstvu, obračun PDV-a na usluge nadzora montaže postrojenja, ispravak pretporeza i porezni položaj isporuke takve nekretnine, obračun naknade za bolovanje, ovrhu na regresu, božićnici i sličnim materijalnim pravima radnika te na ovrhu prema zadužnici.

RAČUNOVODSTVO

1. Ispravak financijskih izvještaja i prijave poreza na dobitak

POREZ NA DOBITAK

1. Dobitak poslovne jedinice u inozemstvu

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

1. Obračun PDV-a na usluge nadzora montaže postrojenja
2. Ispravak pretporeza i porezni položaj isporuke takve građevine

POREZ NA DOHODAK

1. Obračun naknade za bolovanje

OVRŠNO PRAVO

1. Ovrha na regresu, božićnici i sličnim primiticima te mogućnost njihove uplate u gotovini
2. Važnost roka od 60 dana za zadužnicu i administrativnu zabranu

Hashtags:
#Ovrhe, #Porezi, #Pravo