Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobitak
Stranica:
35.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Izmjene zakona koje se odnose na prijavu poreza na dobitak za 2018. godinu
2. Izmjene zakona koje se odnose na prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi