RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zakonski je zastupnik odgovoran za ustroj i zakonito vođenje računovodstvenih poslova. Neprofitne organizacije trebaju sastavljati i podnositi financijske izvještaje na razini pravne osobe s uključenim podatcima o poslovanju njezinih organizacijskih dijelova. U članku se daje prijedlog ispunjenja tog zahtjeva.

1. Uvod
2. Računovodstveni poslovi
3. Primjer

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)