RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Državni proračun je najvažniji financijski i politički akt kojim se procjenjuju prihodi i primitci te utvrđuju rashodi i izdatci države za jednu godinu, a uz njega se svake godine donosi i godišnji zakon o izvršavanju državnog proračuna koji je provedbeni akt.
      Dalje: autorice daju osvrt na najvažnije odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu.

1. Uvod
2. Izvršavanje proračuna
3. Zaduživanje i pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
4. Materijalna i ostala prava
5. Korištenje namjenskih i vlastitih prihoda
6. Glavne odrednice Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)