RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Od 1. siječnja 2019. godine svi umirovljenici, osim umirovljenika zbog 100 %-tne invalidnosti i koji su u obiteljskoj mirovini, mogu zasnovati radni odnos i raditi najviše polovinu od punoga radnog vremena a da im se ne obustavlja isplata mirovine. Jednako tako, mirovina se ne obustavlja ni kada umirovljenik obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva, samostalnu djelatnost kao kućnu radinost ili sporedno zanimanje, pod uvjetom da u godini ne ostvari primitak veći od 10 prosječnih plaća ostvarenih u prethodnoj godini kod pravnih osoba u razdoblju siječanj – kolovoz. Određene poslove, kao i do sada, mogu obavljati prema ugovoru o djelu te prema ugovoru o autorskom djelu, i to bez ograničenja, a da ostvarivanje primitaka na taj način nema utjecaj na isplatu mirovine te mogu ostvarivati primitke s osnove najma nekretnina i pokretnina. O položaju svih navedenih primitaka u socijalnom i u poreznom sustavu pišemo u ovom članku.

1. Koji umirovljenici mogu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju zasnovati radni odnos a da im se ne obustavi isplata mirovine
2. Rad umirovljenika prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
3. Socijalni i porezni status umirovljenika u radnom odnosu
4. Porez na dohodak i prirez iz plaće zaposlenog umirovljenika
5. Obavljanje djelatnosti sporednog zanimanja odnosno domaće radinosti
6. Obavljanje posla po ugovoru o djelu i autorskom djelu – drugi dohodak
7. Obavljanje djelatnosti poljoprivrede (OPG) umirovljenika
8. Umirovljenici, iznajmljivači nekretnina i pokretnina

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)