RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2019
  • Članak:Novi Zakon o zakladama
  • Stranica:202.
  • Autor/i:Kristina BOSNIĆ , dipl. iur.

Sažetak:

      Nakon dugogodišnje primjene Zakona o zakladama i fundacijama u pravi okvir Republike Hrvatske kojim se uređuje djelovanje zaklada uvodi se novi zakon koji će se početi primjenjivati od 1. ožujka 2019. godine.
      Ovim se člankom, stoga, uz navođenje razloga koji su potakli donošenje novog zakona, daje sažetak odredaba Zakona o zakladama, pri čemu se upućuje na osnovne razlike novog zakona u odnosu na onaj što će se primjenjivati do kraja veljače 2019. godine.

1. Uvod
2. Poteškoće iz važećeg Zakona
3. Osnivanje zaklade
4. Osnovna imovina
5. Fundacije i trajanje zaklade
6. Registracija zaklade
7. Javnost registra
8. Statut
9. Tijela zaklade
10. Statusne promjene
11. Imovina – gospodarske djelatnosti
12. Prestanak zaklade
13. Brisanje zaklade iz registra zaklada
14. Nadzor
15. Prekršajne odredbe
16. Predstavništva stranih zaklada – strane zaklade
17. Prijelazne i završne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)