RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovom članku objašnjava koje obveze ima izvršitelj obrade osobnih podataka prema Uredbi Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016., (dalje: Uredba) te navodi što donosi Zakon o provedbi Uredbe.
1. Uvod
2. Odnos voditelja obrade i izvršitelja obrade
3. Izvršitelja obrade / voditelj obrade
4. Obveze izvršitelja obrade
5. Zakon o provedbi uredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)