RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autori u članku na zanimljiv i transparentan način razmatraju bitna i aktualna pitanja odnosa iz ugovora o kreditu u švicarskim francima, kako sa statusnog motrišta tako i kroz prikaz recentne sudske prakse u okviru toga područja.

1. Uvod
2. Učinak podnošenja kolektivne tužbe na individualne restitucijske zahtjeve i pitanje zastare
3. Pravni učinci primjene zakonskih odredaba o konverziji kredita denominiranih u CHF i kredita denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)