Nadoknada za prijevoz na posao i s posla

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Nadoknada za prijevoz na posao i s posla
Stranica:
85.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Najčešće materijalno pravo radnika koje poslodavac isplaćuje neovisno o tome je li tako propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i slično je naknada za prijevoz na posao i s posla. Prema poreznom propisu to se pravo isplaćuje neoporezivo prema točno propisanim uvjetima. Kako treba postupiti poslodavac ako je radnik na bolovanju, a kako kada se koristi vlastitim prijevozom za dolazak na posao te u drugim slučajevima, pročitajte u nastavku.

1. Pravo na nadoknadu troškova prijevoza na posao i s posla
2. Troškovi prijevoza na posao i s posla koji se mogu nadoknaditi neoporezivo
3. Prijevoz na posao i s posla za radnike u nepunom radnom vremenu ili dopunskom zapošljavanju
4. Prijevozni troškovi u slučaju bolovanja, godišnjeg odmora i drugo
5. Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla umirovljenicima
6. Vjerodostojne isprave za priznavanje troškova prijevoza na posao i s posla
7. Prijevoz s posla i na posao kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja