Programske kontrole pri zaprimanju Obrasca PD za 2018. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Programske kontrole pri zaprimanju Obrasca PD za 2018. godinu
Stranica:
121.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      O obveznicima i postupku sastavljanja godišnje prijave poreza na dobitak (Obrazac PD ili PD-NN) pisali smo u Prilogu našem časopisu br. 1/19., str. 110.
      Porezne prijave, Obrazac PD ili Obrazac PD-NN, podnose se nadležnoj ispostavi PU, u papirnatom obliku do 30. travnja 2019. godine. Međutim, kada su porezni obveznici prema računovodstvenim propisima razvrstani u velike i srednje poduzetnike ili su obveznici PDV-a, poreznu prijavu obvezni su dostaviti elektroničkim putem uporabom sustava ePorezna.

  1. Propisani rok za predaju Obrasca PD i PD-NN
  2. Rok za uplatu razlike poreza
  3. Usklađenje podataka prije predaje Obrasca PD
  4. Vrste priloga uz obrazac PD koji se dostavljaju putem ePorezne
  5. verifikacija obrasca PD za 2018. godinu
  6. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #Porezi