RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
  • Članak:Neoporezivi primitci sportaša
  • Stranica:218.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      S obzirom na to da sport ima poseban društveni položaj i oporezivanje, područje sporta nešto je povoljnije uređeno od „redovitog“ oporezivanja. Posebno su zanimljivi i izazovni primitci sportaša kao jedne od skupina fizičkih osoba u sustavu sporta s motrišta oporezivanja porezom na dohodak. Stoga se u ovom članku daje pregled neoporezivih primitaka sportaša, ali ne i drugih osoba u sportu.

  1. Uvod
  2. Pravni okvir
  3. Fizičke osobe u sportu
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)