Pravo i (ne)isplata otpremnine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2019
Članak:
Pravo i (ne)isplata otpremnine
Stranica:
57.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Ugovor o radu može otkazati poslodavac, a može ga otkazati i radnik. Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu te ostalim aktima koji uređuju prava radnika. Treba li se otpremnina oporezivati ili ne, određuju Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak. U ovom se članku piše u kojim slučajevima prilikom raskida ugovora o radu radnik ima pravo na otpremninu te kada je riječ o oporezivoj svoti, a kada o neoporezivoj.

1. Uvod
2. Utvrđivanje otpremnine prema Zakonu o radu
3. Primitci koji ulaze u osnovicu za utvrđivanje prava na otpremninu
4. Utvrđivanje otpremnine kada u prethodna tri mjeseca nema isplaćenih plaća
5. Isplata neoporezive otpremnine
6. Otpremnina u slučaju sporazumnog raskida ugovora o radu i stimulativne otpremnine
7. Isplatna lista koju poslodavac treba dati radniku u slučaju (ne)isplaćene otpremnine

Hashtags:
#IsplatnaLista, #NeoporeziviPrimitci, #Otpremnine, #TroškoviOsoblja