Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Stranica:
68.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      U svrhu obnove psihofizičkih radnih sposobnosti radnici ostvaruju pravo na godišnji odmor, i to puni ili razmjerni dio, dok regres predstavlja materijalno pravo radnika koje se može ostvariti samo na temelju internih akata koji uređuju prava radnika. Radi povećanih troškova koji radniku mogu nastati na godišnjem odmoru, poslodavci mogu radnicima, prema poreznim propisima, prigodno isplatiti neoporezivu naknadu koja se naziva regres. Regres predstavlja materijalno pravo koje ostvaruju samo oni radnici kojima je to pravo zajamčeno na temelju nekog akta poslodavca ili ugovora o radu koji uređuje prava radnika. Drugi pak radnici to pravo ostvaruju na temelju volje poslodavca za isplatom tog primitka. O tome pišemo u nastavku članka.
      Radnopravna problematika godišnjih odmora obrađena je u našem časopisu RRiF br. 6/19. str. 151. i dalje.

1. Utvrđivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora
2. Isplata neoporezivog i oporezivog regresa
3. Ovrha i isplata regresa u gotovu novcu

Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #Plaće, #Regres, #TroškoviOsoblja