Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dobitak za 2019. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dobitak za 2019. godinu
Stranica:
119.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Obveznici poreza na dobitak obvezni su tijekom godine plaćati mjesečne predujmove poreza na dobitak. Mjesečna svota predujma utvrđuje se na osnovi podataka iskazanih u poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje, tako da se osnovica za izračun predujma poreza na dobitak podijeli s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti u poreznom razdoblju za koje se podnosi prijava poreza na dobitak na Obrascu PD ili Obrascu PD-NN ako se obračun poreza na dobitak obavlja prema novčanom načelu.
      Međutim, PU može na temelju pisanog zahtjeva poreznog obveznika, obavljenog nadzora ili drugih podataka o poslovanju s kojima raspolaže, rješenjem izmijeniti visinu mjesečnih predujmova poreza na dobitak. Doneseno rješenje o novoj svoti predujma obvezuje poreznog obveznika od dana konačnosti rješenja pa sve do podnošenja nove porezne prijave na Obrascu PD ili Obrascu PD-NN. Opširnije o utvrđivanju i promjeni mjesečnih predujmova poreza na dobitak može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Tko su obveznici plaćanja mjesečnih predujmova poreza na dobitak
3. Utvrđivanje predujmova poreza na dobitak
4. Zahtjev za izmjenom visine predujma poreza na dobitak tijekom 2019. godine
5. Utvrđivanje mjesečnog predujma za nove porezne obveznike
6. Utvrđivanje predujma ako je u poreznoj prijavi iskazan gubitak u poslovanju
7. Predujmovi u razdoblju likvidacije i stečaja društva
8. Utvrđivanje predujmova fizičkih osoba koje su od 1. siječnja 2019. godine postale obveznicima plaćanja poreza na dobitak
9. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #PredujamPorezaNaDobit