Obračun doprinosa i poreza na neredovito ili djelomično isplaćene plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Obračun doprinosa i poreza na neredovito ili djelomično isplaćene plaće
Stranica:
57.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

      Prilikom obračuna plaće bitno je znati da obveza obračuna doprinosa iz i na plaću, poreza na dohodak i prireza nastaje u trenutku isplate plaće bez obzira na to isplaćuje li se plaća u cijelosti ili u dijelovima. Ako se pak plaća ne isplati u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, doprinose, porez na dohodak i prirez treba obračunati najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za plaću koja je dospjela za isplatu. O obračunanim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu treba izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu JOPPD, uz korištenje oznaka propisanih za pojedine slučajeve, a bezbroj je slučajeva u praksi. Stoga u ovom čl. objašnjavamo kako treba postupiti u najčešćim slučajevima.

1. Uvodne napomene
2. Kako treba postupiti kada se plaća ne isplaćuje
3. Isplata plaće u dijelovima
4. Zaključak

Hashtags:
#Doprinosi, #ObračunPlaće, #Plaće, #TroškoviOsoblja