Izdavanje obvezujućeg mišljenja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Izdavanje obvezujućeg mišljenja
Stranica:
74.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Porezna je uprava ovlaštena na pisani zahtjev poreznog obveznika donijeti obvezujuće mišljenje o poreznom tretmanu njegovih poslovnih događaja i djelatnosti na koja se zbog svojih osobitosti ne mogu primijeniti općenita službena tumačenja poreznih propisa. Obvezujuće mišljenje ima obvezujući učinak za Poreznu upravu, a troškove njegova izdavanja u cijelosti snosi podnositelj zahtjeva, ali po posebnom pozivu poreznog tijela. Za izdavanje obvezujućeg mišljenja nadležno je savjetodavno tijelo koje imenuje ravnatelj Porezne uprave, a koje se sastoji od ovlaštenih djelatnika Porezne uprave.
      Budući da se kod poreznih obveznika nastoji potaknuti primjena ovog instituta, u Općem poreznom zakonu, koju je u primjeni od početka ove godine, brisana je odredba prema kojoj su prije bila propisana područja primjene obvezujućih mišljenja. Stoga se od 1. siječnja 2019. godine obvezujuća mišljenja mogu zatražiti za bilo koje porezno područje. Međutim, i dalje ostaje na snazi odredba da poslovni događaji za obvezujuća mišljenja mogu biti samo buduće i namjeravane transakcije. Nadalje, izmjenama Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona, koji je stupio na snagu 4. svibnja 2019. godine, određeno je kako zahtjev za izdavanjem obvezujućeg mišljenja može podnijeti porezni obveznik rezident ili nerezident, a osim poreznog obveznika samo njegov porezni savjetnik.

1. Uvod
2. Novosti u donošenju obvezujućeg mišljenja
3. Zakonske odredbe za izdavanje obvezujućih mišljenja
4. Postupak izdavanja obvezujućih mišljenja
5. Prestanak važenja obvezujućeg mišljenja
6. Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja
7. Zaključak

Hashtags:
#ObvezujućeMišljenje, #Porezi