Obavještavanje Porezne uprave o činjenicama bitnim za oporezivanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Obavještavanje Porezne uprave o činjenicama bitnim za oporezivanje
Stranica:
81.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Jeste li znali da trgovačka društva, obrti i drugi poduzetnici trebaju Poreznu upravu obavijestiti o premještanju radionice i stalne poslovne jedinice, o stjecanju 50 % ili više udjela ili većinskih članskih prava u trgovačkim društvima, o kontroliranom inozemnom društvu te drugim činjenicama bitnim za oporezivanje? I to na propisanom obrascu i u propisanom vremenskom roku. Ne, nije riječ o novosti! Obavještavanje Porezne uprave o činjenicama bitnim za oporezivanje uređeno je Općim poreznim zakonom i primjenjuje se još od 2009. godine. U međuvremenu je u 2016. godini donesen novi Opći porezni zakon, a potom i njegove izmjene i dopune na temelju kojih je u konačnici u svibnju ove godine donesen i novi Pravilnik o provedbi Općega poreznog zakona. Sastavni dio ovog Pravilnika je i novi obrazac „Prijava činjenica bitnih za oporezivanje.“ O kojim je činjenicama riječ, kako popuniti propisani obrazac prijave i u kojem roku ga treba dostaviti Poreznoj upravi, pročitajte u ovom članku.

1. Uvod
2. Prijava činjenica bitnih za oporezivanje
3. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Oporezivanje, #OPZ, #Porezi, #PoreznaUprava