Isporuka i stjecanje dobara unutar EU-a

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Isporuka i stjecanje dobara unutar EU-a
Stranica:
51.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Direktiva vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. godine o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost temeljni je okvir u oporezivanju PDV-om u EU-a. Odredbe navedene Direktive ugrađene su u nacionalne zakone o oporezivanju PDV-om u svih 28 zemalja članica EU-a i u hrvatske propise o PDV-u. Međutim, u određenim dijelovima PDV navedena Direktiva dopušta i odstupanja u nekim prometima dobara i usluga. O posebnostima i uvjetima pri isporuci i stjecanju dobara unutar EU-a koje određuju propisi o PDV-u u RH može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Isporuka dobara unutar EU-a
3. Stjecanje dobara unutar EU-a
4. Zaključak

 

Hashtags:
#Direktiva2006/112/EZ, #IsporukaDobara, #PDV, #Porezi, #PravoEU, #StjecanjeDobara