Automatizacija i rad robota kao novi izazov za suvremene porezne sustave

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Automatizacija i rad robota kao novi izazov za suvremene porezne sustave
Stranica:
59.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Stjepan Gadžo
Matteo Cvenček , mag. iur.
Sažetak:
Hashtags:
#Automatizacija, #Oporezivanje, #OPZ, #Porezi, #PorezniSustav, #RadRobota