RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      S obzirom na to da su u sustavu javne nabave dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnih sporazuma tijekom njihova izvršavanja, u ovom članku se objašnjavaju okolnosti u kojima je to dopustivo. Uz to, navodi se i praksa Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave, u primjeni Zakona o javnoj nabavi, koja se odnosi na ta pitanja.

1.  Uvod
2.  Sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma
3.  Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma
4.  Mogućnost izjavljivanja žalbe u odnosu na izmjene ugovora o javnoj nabavi / okvirnih sporazuma tijekom njihova trajanja
5.  Izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma tijekom trajanja
6.  Izmjene ugovora / okvirnog sporazuma ako su izmjene bile jasno i precizno predviđene u dokumentaciji o nabavi
7.  Nabava dodatnih radova, robe ili usluga od ugovaratelja iz osnovnog ugovora
8.  Izmjena ugovora / okvirnog sporazuma tijekom izvršenja zbog „nepredviđenih okolnosti“
9.  Zamjena prvotnog ugovaratelja novim ugovarateljem

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)