Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2019
Članak:
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Stranica:
39.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags:
#KolektivniUgovor, #RadnoPravo, #Zdravstvo