Promijenjen je kolektivni ugovor za zdravstvo

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2019
Članak:
Promijenjen je kolektivni ugovor za zdravstvo
Stranica:
33.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Od 1. rujna 2019. godine primjenjuju se gotovo sve odredbe promijenjenoga kolektivnog ugovora za područje zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Zamjetan broj promjene koje su objavljene u Dodatku II. toga kolektivnog ugovora povezane su s obračunom plaće.
      U ovom se članku daje pregled pretežitog broja promijenjenih odredaba s posebnim naglaskom na one koje se odnose na obračun plaće.

1. Uvod
2. Područje primjene
3. Promjene u kolektivnom ugovoru u području zdravstva
4. Obračun plaće
5. Zaključak

Hashtags:
#KolektivniUgovor, #Pravo, #RadnoPravo, #Zdravstvo