Procjena rizika prijevara u reviziji prihoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Procjena rizika prijevara u reviziji prihoda
Stranica:
188.
Autor/i:
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.
Sažetak:

      U ovom članku razmatramo kriterije u reviziji prihoda, ciljeve revizije prihoda, postupke procjene rizika u reviziji prihoda, okolnosti koje upućuju na rizike prijevara u reviziji prihoda i primjere utvrđivanja rizika prijevara u reviziji prihoda.
      U praksi se najčešće spominju tri faktora za počinjenje prijevara: financijski pritisak, priliku i racionalizaciju, koji predstavljaju „trokut prijevare“ (Fraud Triangle). U jednom od sljedećih brojeva našeg časopisa pisat ćemo o kontrolnim i dokaznim postupcima procjene rizika prijevare.

1. Uvod
2. Kriteriji revizije prihoda
3. Postupci procjene rizika prijevara u reviziji prihoda
4. Okolnosti koje upućuju na rizike prijevara u reviziji prihoda
5. Primjeri utvrđivanja rizika prijevara u reviziji prihoda
6. Zaključak

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #Prihodi, #Revizija