Prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2020. godini – obveze s motrišta PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2020. godini – obveze s motrišta PDV-a
Stranica:
222.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Za prijelaz dohodaša u dobitaša u 2020. godini primjenjuju se nova pravila koja proizlaze iz Izmjena Zakona o porezu na dobit koja trebaju stupiti na snagu 1. siječnja 2020. godine. Nakon prijelaza u dobitaše ta skupina obveznika i nadalje može primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ako vrijednost isporuka dobara i usluga u 2019. godini nije bila veća od 7.500.000,00 kn.
      U ovom se članku daju bitne napomene, obveze i porezne posljedice pri prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša s motrišta poreza na dodanu vrijednost. Odluku o prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša poduzetnici donose samo na kraju godine ako su ispunili uvjete iz Zakona o porezu na dobit ili dobrovoljno na početku poslovanja.
      O obvezama koje proizlaze s motrišta propisa o porezu na dohodak i o porezu na dobitak pri prijelazu dohodaša u dobitaša pišemo u zasebnom članku u ovom broju časopisa RRiF, također u rubrici Obrtništvo i slobodna zanimanja.

1. Uvod
2. Obveze PDV-a pri prijelazu dohodaša u dobitaša
3. Obveze kod prijelaza dobitaša u dohodaša
4. Zaključne napomene

Hashtags:
#NaplaćeneNaknade, #Obrtnici, #ObrtniciDobitaši, #PDV, #Porezi, #PragIsporuke, #PromjenaNačinaOporezivanja