PDV u e-trgovini i porezna reforma u Sloveniji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
PDV u e-trgovini i porezna reforma u Sloveniji
Stranica:
122.
Autor/i:
Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Izmijenjena Direktiva o prekograničnim spajanjima i podjelama
2. EP izmijenio propise o PDV-u u e-trgovini
3. Odbačen prijedlog o javnoj objavi poreznih informacija velikih kompanija
4. Porezna reforma u Sloveniji od početka 2020. godine
5. Od 2022. godine na EU-ovu tržištu sigurnija vozila

Hashtags:
#InternetskaTrgovina, #Porezi, #PoreziEU