Godišnji obračun poreza na dobitak za 2019. godinu – sastavljanje Obrasca PD

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2020
Članak:
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2019. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Stranica:
89.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak
3. Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
4. Dokumentacija koja se predaje Poreznoj upravi
5. Porez po odbitku
6. Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak
7. Promjena načina utvrđivanja osnovice poreza na dobitak
8. Stopa poreza na dobitak
9. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak - Obrazac PD
10. Zaključna knjiženja obveze poreza na dobitak i dobitka poslovne godine
11. Postupanje s plaćenim predujmovima i zatvaranje obveze po konačnom obračunu za 2019. godinu
12. Zaključna knjiženja dobitka poslovne godine kod poduzetnika koji su iskazali odgođenu poreznu obvezu
13. Praktični primjeri za sastavljanje Obrasca PD

Hashtags:
#GodišnjiObračun, #ObrazacPD, #PorezNaDobit, #PoreznoNepriznatiTroškovi