RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Registar stvarnih vlasnika je središnja baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske te trustova i s njima izjednačenih subjekata stranoga prava. Osnovni je cilj uspostave Registra stvarnih vlasnika utvrditi fizičke osobe koje su u konačnici vlasnici pravnih subjekata odnosno koje u konačnici kontroliraju pravne subjekte osnovane na području Republike Hrvatske. S obzirom na to da su odredbe kojima se uređuje Registar stvarnih vlasnika sastavni dio sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, autorica u članku donosi pregled odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koje su stupile na snagu 1. siječnja 2020. godine, a kojima je izmijenjen sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te uređenje Registra stvarnih vlasnika.
1. Uvod
2. Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
3. Obveznici primjene mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
4. Mjere dubinske analize stranke
5. Registar stvarnih vlasnika

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)