Financijska i porezna izvješća za prestanak društva bez likvidacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Financijska i porezna izvješća za prestanak društva bez likvidacije
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima tijekom 2019. godine (dalje: ZTD) uvedena je novost u statusno pravo trgovačkih društava, tj. prestanak društva bez postupka likvidacije. Novi institut koji omogućuje ubrzanje postupka prestanka društava potpuno je prihvatljiv. Međutim, nedorečenost, nedograđenost i nekonzistentnost propisa dovela je do toga da su neka društva prestala postojati bez podnošenja financijskih izvješća i bez plaćanja poreza na dobitak te drugih pristojba koje se inače naplaćuju od drugih društava prilikom njihove likvidacije ili stečaja. Postavlja se pitanje zašto je plaćanje poreza za neke oblike prestanka društva obvezno, a za druge oblike prestanka društva nije obvezno.
      Izmjenama Zakona o porezu na dobit uvedena je obveza obračuna i plaćanja poreza na dobitak i sastavljanja financijskih izvješća društava koja prestaju bez postupka likvidacije. Tim se Zakonom otišlo i korak dalje te su neke njegove odredbe produljene i na 2019. godinu tako da je propisana obveza onih društva koja su prestala bez postupka likvidacije za naknadno dostavljanje poreznih i financijskih izvješća.

1. Uvod
2. Skraćeni postupak prestanka društva bez likvidacije
3. Prijava o prestanku društva, osiguranje i prigovor
4. Članovi odgovaraju za obveze nakon brisanja cjelokupnom imovinom
5. Poslovne knjige i dokumentacija nakon brisanja društva
6. Društva na koja se ne može primijeniti skraćeni postupak likvidacije
7. Financijska i porezna izvješća za slučaj prestanka društva bez postupka likvidacije
8. Prestanak društva bez postupka likvidacije – primjer
9. Podnošenje financijskih izvješća i poreznih prijava za društva koja su u 2019. godini okončala svoje poslovanje
10. Zaključak

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #PoreznaIzvješća, #PrestanakDruštva, #Računovodstvo