Novosti u trošarinskim propisima u 2020. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Novosti u trošarinskim propisima u 2020. godini
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Poreznom je reformom kroz četvrti krug poreznog rasterećenja obuhvaćeno i trošarinsko zakonodavstvo. Izmjene se odnose na administrativno rasterećenje te pojednostavljene u primjeni trošarinskih propisa, primjerice ukidanje podnošenja mjesečnih izvještaja trošarinskih obveznika za duhanske prerađevine. Druge se izmjene odnose na povrat dijela trošarine na dizelsko gorivo kojim se koristi kao pogonskim gorivom u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom – izjednačavanje s prijevoznicima te se izmjenama također prenose propisi Europske unije u nacionalni pravni poredak.

1. Uvod
2. Ukida se obveza podnošenja mjesečnih izvještaja trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
3. Uvodi se institut povrata dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo kojim se koristi kao pogonskim gorivom za komercijalni prijevoz robe i usluga željeznicom
4. Uvodi se oslobođenje od plaćanja trošarine na električnu energiju kojom se koristi za pogon željeznice i tramvaja u komercijalnom prijevozu robe i putnika
5. Proširena je privremena zabrana obavljanja djelatnosti za pravne ili fizičke osobe
6. Izvješće o uplaćenim trošarinama na energente podnosi se samo za razdoblje u kojemu su uplate bile izvršene
7. Uvodi se posebno odobrenje i na energente iz čl. 51. ZOT-a
8. Potpuno denaturirani alkohol koji se proizvodi u RH ili se uvozi u RH prije puštanja u potrošnju, mora biti obojan plavom bojom
9. Prenošenje propisa EU-a u nacionalni pravni poredak

Hashtags:
#Porezi, #PovratTrošarina, #Trošarine, #ZakonOTrošarinama