Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2019. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2019. godinu
Stranica:
137.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Svi pomorci (rezidenti) koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2019. godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak, dok su, ovisno o broju dana koji su proveli u međunarodnoj plovidbi, obvezni ili nisu podmiriti i obveze po osnovi poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Na pomorca koji kao član posade broda plovi u nacionalnoj plovidbi, zaposlenog kod tuzemnog poslodavca, a za kojeg tuzemni poslodavac tijekom godine obračunava i uplaćuje doprinose, porez na dohodak i prirez, ne odnose se odredbe propisa koje objašnjavamo u ovom članku i ako brod tijekom kalendarske godine povremeno plovi u međunarodnim vodama, a radi obavljanja brodskog pothvata.
      U ovom članku pišemo o godišnjoj prijavi poreza na dohodak članova posade broda u međunarodnoj plovidbi.

1. Koji su pomorci obvezni predati poreznu prijavu
2. Obvezno osiguranje i izdatci za doprinose
3. Obračun pomorskog dodatka – izdatak
4. Prijava poreza na dohodak – Obrazac DOH
5. Godišnja obveza poreza na dohodak člana posade broda

Hashtags:
#ČlanoviPosadeBroda, #Dohodak, #GodišnjaPrijavaPorezaNaDohodak, #Pomorci, #Porezi