Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2023, str. 157
Pomorci – godišnja prijava poreza na dohodak za 2022. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Svi pomorci rezidenti koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2022 godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno podnose ...

rrif - 2.2022, str. 148
Pomorci – godišnja prijava poreza na dohodak za 2021. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Svi pomorci rezidenti koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2021 godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno podnose ...

rrif - 2.2021, str. 131
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2020. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Svi pomorci rezidenti koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2020 godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno podnose ...

Mišljenja
Primjena Zakona o radu na pomorce u nacionalnoj plovidbi
Petak, 22.01.2021, 110-03/21-01/07

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

pip - 5.2020, str. 37
Utjecaj koronavirusa na oporezivanje dohotka pomoraca u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Svi pomorci rezidenti koji su po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi tijekom 2020 ostvarili dohodak od nesamostalnog rada ...

rrif - 2.2020, str. 137
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2019. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Svi pomorci rezidenti koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2019 godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno ...

rrif - 3.2019, str. 226
Obvezno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi u 2019. godini
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Radni odnos članova posade broda u međunarodnoj plovidbi tj pomoraca zbog specifičnosti takvog rada uređen je Pomorskim zakonikom Nar ...

rrif - 2.2019, str. 143
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2018. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Svi pomorci rezidenti koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2018 godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno ...

rrif - 2.2018, str. 145
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2017. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

U ovom članku pišemo o godišnjoj prijavi poreza na dohodak članova posade broda u međunarodnoj plovidbi već je nekoliko ...

Mišljenja
Mjesto oporezivanja usluge treninga pomoraca
Četvrtak, 04.05.2017, 410-19/16-02/188

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2017, str. 267
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2016. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Članom posade broda u međunarodnoj plovidbi smatra se zapovjednik i druga fizička osoba ukrcana za obavljanje poslova na brodu ...

pip - 1.2017, str. 39
Nacionalni Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi
Autor: Renata PRAŽETINA KALEB, dipl. iur.

Autorica u ovome članku daje prikaz Nacionalnoga Kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi Taj je ...

Mišljenja
Porezni tretman primitaka ostvarenih radom na plutajućem LNG terminalu
Ponedjeljak, 05.09.2016, 410-01/16-01/1655

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2016, str. 177
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2015. godinu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada te socijalno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi uređeno je posebnim pravilima a ulaskom ...

rrif - 8.2015, str. 154
Mirovinsko osiguranje pomoraca
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Specifičnost radnopravnog i socijalnopravnog statusa pomoraca te brojnost javnopravnih elemenata u radnim odnosima pomoraca i brodara iziskuje potrebu ujednačavanja različitih ...

rrif - 2.2015, str. 220
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2014. godinu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o godišnjoj prijavi poreza na dohodak članova posade broda u međunarodnoj plovidbi Oporezivanje dohotka od ...

rrif - 3.2014, str. 175
Obračun doprinosa za pomorce u 2014.
Autor: Goran KRIŽANEC

Svi hrvatski pomorci ukrcani na brodove u međunarodnoj plovidbi bez obzira pod kojom zastavom plove izjednačeni su u svojim pravima ...

rrif - 2.2014, str. 266
Prijava poreza na dohodak za pomorce za 2013.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada te socijalno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi uređeno je posebnim pravilima a ulaskom ...

rrif - 8.2013, str. 78
Izaslanja prema uredbama EU (Potvrda A1)
Autor: Vanja CRNJAC PAUKOVIĆ , dipl. iur.

Od 1 srpnja izaslanje radnika unutar Europske unije EU uređeno je uredbama EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti a dvostranim ...

rrif - 2.2013, str. 181
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2012.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Svi članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi pomorci rezidenti koji su na osnovi rada na brodu tijekom 2012 ostvarili dohodak ...

rrif - 2.2013, str. 162
Prijava poreza na dohodak građana za 2012.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poreznu prijavu obvezne su podnijeti fizičke osobe obveznici poreza na dohodak samo one koje utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga ...

rrif - 2.2012, str. 141
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2011.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Godišnju prijavu poreza na dohodak obvezno podnose svi članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi pomorci rezidenti koji su s osnove ...

rrif - 2.2012, str. 124
Prijava poreza na dohodak građana za 2011.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2011 znatno je smanjena u odnosu na prethodne godine jer se za većinu primitaka ...

rrif - 10.2011, str. 172
Doprinos za staž s povećanim trajanjem za pomorce
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

U Nar nov br 61 11 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika Nar nov br 181 04 ...

rrif - 10.2011, str. 168
Mirovinsko osiguranje pomoraca
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika Nar nov br 61 11 dalje ZIDPZ i njegovim stupanjem na snagu ...

rrif - 2.2011, str. 189
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2010.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Na temelju čl 128 Pomorskog zakonika Nar nov br 181 04 76 07 i 146 08 i čl 85 st ...

rrif - 4.2010, str. 68
Posebni porez na plaće pomoraca
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema Zakonu o posebnom porezu na plaće mirovine i druge primitke Nar nov br 94 09 dalje Zakon o posebnom ...

rrif - 3.2010, str. 187
Izmijenjeni su obrasci za vođenje matične evidencije osiguranika u mirovinskom osiguranju
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.

Donošenjem niza novih zakonskih tekstova Pomorskog zakonika Zakona o osobnom identifikacijskom broju Zakona o doprinosima Zakona o izmjenama i dopunama ...

rrif - 2.2010, str. 130
Prijava poreza na dohodak pomoraca za 2009.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Tuzemni poslodavci članova posade broda u međunarodnoj plovidbi i članovi posade broda zaposleni kod inozemnog poslodavca nemaju obvezu obračuna i ...

rrif - 5.2009, str. 145
Mirovinsko osiguranje pomoraca
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.

Mirovinsko osiguranje pomoraca u sustavu obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti za čiju je provedbu nadležan Hrvatski zavod za ...

rrif - 1.2009, str. 240
Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak - odbitci i obveze u vezi s dohotcima pomoraca
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

U Nar nov br 146 08 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak Nar nov ...

rrif - 3.2008, str. 91
Porezni i socijalni status pomoraca u međunarodnoj plovidbi
Autor: Tomo ŠNAJDER

Pomorci su posebna kategorija osiguranika i poreznih obveznika na koje se osim propisa iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te ...

Mišljenja
Privremena obustava obavljanja samostalne djelatnosti i svojstvo osiguranika pomorca
Četvrtak, 28.02.2008, 411-01/08-01/5

Davatelj: Porezna uprava