Obvezno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi u 2019. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Obvezno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi u 2019. godini
Stranica:
226.
Autor/i:
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

      Radni odnos članova posade broda u međunarodnoj plovidbi, tj. pomoraca, zbog specifičnosti takvog rada uređen je Pomorskim zakonikom (Nar. nov., br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.; dalje: Zakonik) iako se zasniva na temelju ugovora o radu. Kao poseban propis, za pomorce, uređuje pitanja obveznog osiguranja tj. prijave na osiguranje, obveze plaćanja doprinosa te korištenja pravom iz mirovinskog osiguranja i obvezu prijave ostvarenog dohotka te plaćanja poreza na dohodak ovisno o broju dana u međunarodnoj plovidbi. Koje su to prava i obveze te na koji način se ona ostvaruju, podrobnije su propisani propisima koji propisuju doprinose i porez na dohodak. Više o tome u nastavku.

1. Uvod
2. Obveze pomorca i njegova poslodavca
3. Obvezno osiguranje pomorca

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo