Porezni i socijalni status pomoraca u međunarodnoj plovidbi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Porezni i socijalni status pomoraca u međunarodnoj plovidbi
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Tomo ŠNAJDER
Sažetak:
Pomorci su posebna kategorija osiguranika i poreznih obveznika na koje se osim propisa iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te propisa na području oporezivanja dohotka, koji se primjenjuju na sve osiguranike i porezne obveznike u RH, primjenjuje još i Pomorski zakonik (Nar. nov., 181/04.) te provedbeni propisi doneseni na temelju toga Zakona, koji imaju prednost u primjeni u odnosu na spomenute propise. Od 1. siječnja 2008. u potpunosti se primjenjuje Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 76/07.) kojim su uređena statusna pitanja pomoraca – članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi. Time je pokrenuta reforma pomorskog prava, odnosno usklađivanje toga prava s istim pravom u drugim pomorskim zemljama. O tome pišemo u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Općenito o pomorskom zakoniku
  3. Konvencija o radu u oblasti pomorstva
  4. Nove odredbe pomorskog zakonika
  5. Prijava na obvezna osiguranja
  6. Porezni status pomorca
  7. Dug pomoraca za doprinose za obvezna osiguranja
  8. Zaključne napomene
Hashtags:
#Dohodak, #DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #Plaće, #Plaće, #Porezi, #TroškoviOsoblja