Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2020. godinu
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Svi pomorci (rezidenti) koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2020. godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak, dok ovisno o broju dana koji su proveli u međunarodnoj plovidbi obvezni su ili nisu podmiriti i obveze po osnovi poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Uputu za provedbu odredbi Pomorskog zakonika u svrhu utvrđivanja „183 dana“ radi oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pomoraca, za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 (KLASA: 810-03/20-01/30, URBROJ: 530-04-20-6 Zagreb, 24. travnja 2020. godine, dalje: Uputa). U skladu s time promijenjene su odredbe Pravilnika o porezu na dohodak.

  1. Koji su pomorci obvezni predati poreznu prijavu
  2. Obvezno osiguranje i izdatci za doprinose
  3. Obračun pomorskog dodatka – izdatak
  4. Prijava poreza na dohodak – Obrazac DOH
  5. Godišnja obveza poreza na dohodak člana posade broda
Hashtags:
#Dohodak, #GodišnjaPrijavaPorezaNaDohodak, #Pomorci