Novosti kod ustanova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Novosti kod ustanova
Stranica:
224.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Od početka 2020. godine na snagu su stupile promjene temeljnog zakona kojim je uređeno poslovanje ustanova.
      U članku se objašnjavaju promjene odgovarajućeg zakona, s posebnim osvrtom na promjenu načina raspolaganja dobitkom, kojim su obuhvaćene samo neke ustanove.

1. Uvod
2. „Vrste“ ustanova
3. Djelatnost ustanove
4. Tijela ustanove
5. Javne objave
6. Imovina i dobitak ustanove
7. Zaključak

Hashtags:
#JavnaObjava, #NeprofitneOrganizacije, #Neprofitno, #Ustanove