Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave
Stranica:
236.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      U sustavu javne nabave podugovaratelj je osoba koja je u izravnom odnosu s ugovarateljem odnosno ugovaratelju isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su izravno povezani s predmetom nabave.
      Podugovaratelji imaju poseban položaj u mnogim okolnostima javne nabave. O tim je posebitostima, uz navođenje rješidaba prijepornih situacija, riječ u ovom članku.

1. Uvod
2. Institut podugovaranja – prema ZJN 2016
3. Navođenje podugovaratelja u ponudi
4. Obrazac ESPD kao dokaz kojim gospodarski subjekt koji se oslanja na drugog subjekta dokazuje da će imati na raspolaganju resurse drugih subjekata
5. Obveza neposrednog plaćanja podugovarateljima od strane naručitelja
6. Promjena podugovaratelja odnosno uvođenje novog podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi
7. Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta – podugovaratelja
8. Podugovaratelj na kojeg se oslanja odabrani ponuditelj, izvršava ugovor o javnoj nabavi u neznatnom dijelu
9. Može li ponuditelj nominirati stručnjaka zaposlenog kod podugovaratelja kako bi ostvario bodove u okviru kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
10. Ima li podugovaratelj pravo na žalbu u postupku javne nabave
11. Zaključno

Hashtags:
#JavnaNabava, #ObrazacESPD, #Podugovaranje, #Ponuda