Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2022, str. 58
Podugovaranje i preuzimanje duga
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovoga proračunskog praktikuma izravno su podmirenje obveze prema podugovaratelju u sustavu javne nabave i plaćanje preuzetog duga uime druge ...

pip - 3.2021, str. 23
Podugovaranje u ugovorima o javnoj nabavi
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

U članku se analizira institut podugovaranja u ugovorima o javnoj nabavi zakonske odredbe koje uređuju institut podugovaranja mogućnost zamjene podugovaratelja ...

rrif - 2.2020, str. 236
Sudjelovanje podugovaratelja u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave podugovaratelj je osoba koja je u izravnom odnosu s ugovarateljem odnosno ugovaratelju isporučuje robu pruža ...

rrif - 7.2018, str. 236
Podugovaratelji u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporučuje robu pruža usluge ili izvodi radove koji ...

pip - 12.2008, str. 3
Novi Zakon o koncesijama
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.

Nakon dugih priprema Sabor je konačno usvojio novi Zakon o koncesijama Nar nov br 125 08 dalje nZK koji stupa ...