RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Hrvatski je sabor po hitnom postupku usvojio dopune Zakona o trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se uređuje radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata na području RH u posebnim okolnostima. Zakon o dopuni Zakona o trgovini i Zakon o dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 32/20.) stupili su na snagu 20. ožujka 2020. godine.

1. Uvod
2. Rad trgovina i ugostiteljskih objekata u posebnim okolnostima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)