Knjigovodstvo troškova obnove oštećenih građevinskih objekata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Knjigovodstvo troškova obnove oštećenih građevinskih objekata
Stranica:
53.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Nedavni potres Zagrebu i okolici izazvao je oštećenje brojnih građevinskih objekta od kojih neki nisu za uporabu za stanovanje odnosno obavljanje djelatnosti te se moraju ukloniti. U takvim slučajevima vlasnicima ostaje mogućnost popravka onih objekata koji se mogu sanirati ili uklanjanja i ponovne gradnje onih objekata koji se više ne mogu uporabiti za namjeravanu svrhu.
      U ovom članku dajemo kratki osvrt na računovodstvene postupke poslovnih promjena koja nastaju kada se oštećeni građevinski objekti popravljaju odnosno uklanjaju i ponovno grade. Navedeni računovodstveni postupci odnose se samo na poslovne objekte u kojima se obavlja djelatnost poslovnih subjekta i ne obuhvaćaju obnovu i sanaciju spomenika kulture, sakralnih objekata i slično koji su u vlasništvu države, jedinica lokalne uprave ili vjerskih zajednica.

1. Uvod
2. Lakša oštećenja i popravci
3. Veća oštećenja i sanacije
4. Uklanjanje građevinskog objekta i gradnja novoga
5. Državne potpore za obnovu građevinskih objekata
6. Zaključak

Hashtags:
#Potres, #Računovodstvo, #TroškoviObnove, #ZakonOObnoviZgradaOštećenihPotresom