Naknada plaće i ostala prava mobiliziranih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Naknada plaće i ostala prava mobiliziranih osoba
Stranica:
88.
Autor/i:
Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Sažetak:

      Vezano uz proglašenu epidemijom virusa COVID-19 i nedavnog potresa u Gradu Zagrebu ponovno se aktualizira tema vezana uz mobiliziranje osoba u spašavanju ljudi i imovine. Za te aktivnosti te osobe ostvaruju naknade koje na poseban način podliježu obvezama obračunavanja i plaćanja javnih davanja. Objašnjenja u vezi s tim nalazimo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite
3. Obveze javnih davanja prema novčanim naknada
4. Obveza doprinosa osoba osiguranih u određenim okolnostima
5. Primjer obračuna doprinosa u određenim okolnostima (obračun radi tijelo koje je izvršilo mobilizaciju)
6. Primjer obračuna plaće i naknade plaće mobiliziranom radniku

Hashtags:
#MobiliziraniRadnici, #NaknadaPlaće, #Plaće, #TroškoviOsoblja