Javna služba i javna ovlast

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 5.2020
Članak:
Javna služba i javna ovlast
Stranica:
24.
Autor/i:
Dr. sc. Josip VUČKOVIĆ , univ. spec. iur.
Sažetak:

      Iako nije riječ o istoznačnicama, pojmovi „javna služba“ i „javna ovlast“ te pojmovi „pravna osoba koja obavlja javnu službu“ i „pravna osoba s javnim ovlastima“ nerijetko se isprepliću, ne samo u javnom diskursu nego i u njihovu izvornom javnopravnom kontekstu, s obzirom na to da neke pravne osobe u Republici Hrvatskoj istodobno djeluju u oba svojstva – obavljajući djelatnost kojoj je pozitivno pravo pridalo svojstvo javne službe, no obavljajući pritom i neke poslove s autoritetom države. U ovom članku autor nastoji razlučiti njihova ključna obilježja i skrenuti pozornost na to da, unatoč tim preklapanjima, među njima postoje značajne razlike, s nizom implikacija na praktičnoj razini.

1. Uvodne napomene
2. Javna služba
3. Javne ovlasti
4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#JavnaOvlast, #JavnaSlužba, #Pravo, #Proračunsko, #UpravnoPravo