Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
Stranica:
88.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Priznavanje prava na bolovanje te naknade plaće za vrijeme bolovanja prouzročenog ozljedom na radu ili profesionalnom bolesti utvrđuje nadležno tijelo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – HZZO na temelju prijave ozljede koju obavlja poslodavac, ili nadležni liječnik ili sama osoba. Zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu i u tom slučaju osiguranici ostvaruju prema odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti. Za razliku od „običnog“ bolovanja, naknadu za bolovanje isplaćuje HZZO od prvog dana bolovanja, ali tek nakon priznate ozljede na radu. Za vrijeme čekanja na priznavanje ozljede na radu naknadu isplaćuje poslodavac na svoj teret, a na temelju doznake koju je izdao nadležni liječnik. Više o korištenju pravom, utvrđivanju naknade te o knjigovodstvenim evidencijama pročitajte u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Koji osiguranici ostvaruju pravo na naknadu za vrijeme bolovanja prouzročenog ozljedom na radu
3. Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu
4. Utvrđivanje naknade plaće za vrijeme bolovanja zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti
5. Zaključak

Hashtags:
#Bolovanje, #NaknadaPlaće, #OzljedaNaRadu, #Plaće, #TroškoviOsoblja