Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Stranica:
152.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Osobe koje samostalno obavljaju djelatnost – kojima smatramo obrtnike, osobe koje obavljaju samostalno profesionalnu djelatnost te sportaši, umjetnici i novinari ako im je to je jedina djelatnost – samostalni su osiguranici u okviru mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Osim osnovne zdravstvene zaštite, ti osiguranici ostvaruju i pravo na naknade za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti, korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta te u ostalim slučajevima uređenim Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, a prava na rodiljni dopust, roditeljski dopust te ostala prava u vezi s porodom i roditeljstvom uređena su Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama u kojemu ih prepoznajemo pod nazivom samozaposleni roditelji.

1. Pravo na rodiljni i roditeljski dopust samozaposlenih roditelja
2. Rodiljni dopust samozaposlenih roditelja
3. Roditeljski dopust samozaposlenih roditelja
4. Utvrđivanje naknade za rodiljni dopust samozaposlenog roditelja
5. Primjeri utvrđivanja osnovice za naknadu za vrijeme rodiljnog dopusta i iskazivanje u Obrascu JOPPD

Hashtags:
#Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #RodiljniDopust, #RoditeljskiDopust