Referencije gospodarskog subjekta u postupcima javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Referencije gospodarskog subjekta u postupcima javne nabave
Stranica:
191.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      U postupcima javne nabave jedan od kriterija za odabir gospodarskog subjekta može biti tehnička i stručna sposobnost kojom se dokazuje da gospodarski subjekt ima potrebne i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete. Ona se dokazuje referencijama iz izvršenih prijašnjih ugovora.
      U članku se, uz objašnjenje tog uvjeta sposobnosti, daju stajališta osoba koje su pozvane na njihova davanja.

1. Uvod
2. Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta prema direktivama EU-a
3. Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta
4. Naručitelj smije zahtijevati samo minimalne razine sposobnosti
5. Referencije gospodarskog subjekta kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti kod ugovora o javnoj nabavi robe
6. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – ESPD
7. Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta radi dokazivanja ispunjenja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti
8. Mora li subjekt na kojeg se ponuditelj oslanja radi dokazivanja ispunjavanja uvjeta relevantnoga stručnog iskustva (referencije) u cijelosti izvršiti ugovor o javnoj nabavi
9. Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta referencijama podružnice
10. Može li se gospodarski subjekt kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti koristiti vlastitom referencijom u kojoj je sam naručitelj
11. Postupanje Državne komisije po službenoj dužnosti
12. Zaključno

Hashtags:
#JavnaNabava, #SposobnostiGospodarskogSubjekta