Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2020
Članak:
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije
Stranica:
157.
Autor/i:
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      U sustavu financijskog izvještavanja koje primjenjuju organizacije koje svoje poslovne događaje iskazuju prema načelima neprofitnog računovodstva, nisu nastale promjene u odnosu na prethodnu 2019. godinu.
      Te financijske izvještaje za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine sastavljaju one organizacije koje primjenjuju dvostavno knjigovodstvo, a predočavaju ih putem FINA-e do 30. srpnja 2020. godine.

1. Uvod
2. Obveznici polugodišnjeg financijskog izvještaja
3. Način i rok predaje polugodišnjega financijskog izvještaja
4. Popunjavanje Obrasca PR-RAS-NPF
5. Priznavanje prihoda i rashoda u EU-projektima

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #PotporeIzEU, #PR-RAS-NPF, #ProjektiEU, #Udruga