Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR)
Stranica:
115.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 115/16. – 121/19.) predviđena je obveza država na automatsku razmjenu informacija. S tom je svrhom predviđena obveza multinacionalnih tvrtki o izvješćivanju Poreznoj upravi o propisanim podatcima. Detaljniji sadržaj propisan je Pravilnikom o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Nar. nov., br., 18/17. – 1/20.). Izvješće po državama zapravo predstavlja objedinjene informacije o cijeloj skupini multinacionalnih društava s podatcima o podjeli dobitka, plaćenom porezu i određenim pokazateljima mjesta obavljanja djelatnosti skupine multinacionalnih društava.
      U ovom članku dajemo kratke informacije o obveznicima, sadržaju i rokovima izvješća. Izvješće se ponekad naziva i Country by Country Report – tzv. CbCR.

  1. Obveza podnošenja izvješća po zemljama
  2. Obveznici podnošenja izvješća
  3. Obveze sastavnog subjekta sa sjedištem u Hrvatskoj
  4. Rok za podnošenje izvješća
  5. Sadržaj izvješća po državama
Hashtags:
#CbCR, #Dobitak, #IzvješćePoZemljama, #Porezi