Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2021
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Stranica:
20.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene su u Nar. nov., br. 138/20. i odnose se na prijavu poreza na dobitak za 2021. godinu odnosno za porezno razdoblje koje počinje teći od 1. 1. 2021. godine. U nastavku dajemo osvrt na najvažnije.

  1. Stopa poreza na dobitak od 12 % smanjuje se na 10 % (čl. 28. Zakona)
  2. Predujam poreza na dobitak  za 2021. godinu
  3. Porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba rezidenta i nerezidenta (čl. 13. Zakona)
  4. Porez po odbitku (čl. 31. Zakona)
  5. Izmjene koje se odnose na kreditne institucije (čl. 9. Zakona)
Hashtags:
#Dobitak, #PorezNaDobit, #PoreznaReforma